Drôle de cirque (CIRCUS FUN)

Drole de cirque-1

DRÔLE DE CIRQUE (CIRCUS FUN) / Ink and colour pencil illustrations / 1987 / Editions LE CIEL BLEU / Texte Robert Boudet